“L’arbre dels Aliments”. (2013).

“El árbol de los Alimentos” (ESP). “The tree of the Aliments”(ENG).

Vol mostrar la frondositat i riquesa lingüística del concepte “menjar” (CAT).

Quiere mostrar la frondosidad y riqueza lingüística del concepto “comer” (ESP)

It wants to show the linguistics lushness and richness of the concept “eating” (ENG)

Material: Pedra i ferro (piedra y hierro / stone and iron).

(64 x 60 x 32 cm)