“Ni carn ni peix”. (2015).

“Ni carne ni pescado”.(ESP). “Neither fish nor fowl” (ENG).

Frase que ve a expressar la indefinició, inconcreció d’alguna cosa. (CAT).

Frase que viene a expresar la indefinición, inconcreción de alguna cosa. (ESP)

Sentence that expresses the inconcretion of something. (ENG).

Material: Pedra de sant Vicenç (piedra/stone), Pedra de la Sènia ( Piedra / stone). [29 x 21 x 57 cm ]