Al meu entendre, l’artista autèntic és aquell qui pareix el concepte o idea, i alhora és capaç de realitzar-lo ell mateix, transformant els materials.

Artista = Inventor (pensador) + Artesà.

En mi opinión, el artista auténtico es aquel que pare el concepto o idea, a la vez que es capaz de realizarlo él mismo, transformando los materiales.

Artista = Inventor (pensador) + Artesano. 

In my opinion, the real artist is the one who gives birth to the concept or idea, and at the same time is able to do it himself, by transforming the materials. 

Artist = Inventor (thinker) + Craftsman.

POESIA ESPONTÀNIA

L’ofici de poeta
Un poeta ha d'estar atent,
a allò que pensa, a allò que es diu, 
al que llegeix, al que no escriu.

           4-11-2017.

                                                         Bohemi                  (a tots els germans artistes)

Deien que estava tocat de l'ala, però volava més alt que ningú.  25-2-2017.

                  Un altre món             (als gats)

La ràdio martelleja
amb les notícies de sempre:
jueus i palestins esbatussant-se,
Corea del Nord assajant 
un nou míssil,
embussos a les rondes,
un altre cas de corrupció.

El café amb llet ben calent,
no tant com les teves cuixes.
Encara jeus al llit tota nua,
fa calor i hem fet l'amor
tota la nit
buscant alliberar-nos
d'alguna cosa, de tot
el que ens envolta,
de nosaltres mateixos,
d'aquells dir que sí.

Pels habitatges del davant
s'hi passeja un gat,
va de teulada en teulada,
s'atura on més toca el sol,
es llepa els bigotis,
li ve la mandra.

Viu en un altre món. 
                7-3-2017.