Category: De la matèria i la paraula / De la materia y la palabra / From matter to the word

Aquesta col·lecció materialitza en forma d’escultures: Frases fetes, dobles sentits i jocs lingüístics típicament catalans, que al seu torn recullen un altre element que definiria qualsevol identitat cultural, la gastronomia. (CAT)
——————————————————————–
Una de mis colecciones “De la matèria i la paraula” materializa en forma de esculturas, frases hechas, dobles sentidos y juegos lingüísticos típicamente catalanes, que a su vez recogen otro elemento que definiría cualquier identidad cultural, la gastronomía. (SPA)
——————————————————————–
One of my collections “De la matèria i la paraula” (“On matter and words”) is a series of sculptures materialised from typical Catalan sayings, double meanings and plays on words, which, in turn, relate to another element that could define all cultural identities: gastronomy. (ENG)