Tallar el Bacallà”. (2016).

“Cortar el Bacalao” (ESP). “To cut the codfish” (ENG).

Expressió per a referir-se a aquell qui mana. (CAT).

Expresión para referirse a aquel que manda. (ESP).

Expression to refer to the person that commands. (ENG).

Material: Tècnica mixta. (mixed technique). Model mà:  Fina Puigdevall ( Xef/Chef restaurant “Les Cols”).

[28 x 34 x 57 cm]