Toro ABC

Homenatge a Joan Brossa / Homenaje a J.Brossa / Homage to J.Brossa

Aquesta escultura és un homenatge al poeta J. Brossa, que amb l’obra cap de bou, poema visual d’una A invertida, descriu metafòricament el cap d’un bou. És senzill girar mentalment la lletra A i veure la semblança.
 
Aquest poema gràfic de Brossa, em va inspirar per completar la figura del toro amb altres lletres, i fer-ho escultòricament a escala de la mida real de l’animal. Té gràcia adonar-se que diem dominar l’ABC d’una matèria al fet de saber-ne els conceptes bàsics; així mateix, he fet servir aquestes 3 lletres per sintetitzar la representació morfològica del toro.

Esta escultura es un homenaje al poeta J. Brossa, quien con la obra “cabeza de buey”, poema visual de una A invertida, describe metafóricamente la cabeza de un toro. Es sencillo girar mentalmente la letra A, y ver la semejanza. 

Este poema gráfico de Brossa, me inspiró para completar la figura del toro con otras letras, y hacerlo escultóricamente a escala del tamaño real del animal. Tiene gracia percatarse que decimos dominar el ABC de una materia, al hecho de saber los conceptos básicos de esta; así mismo he usado  estas 3 letras para sintetizar la representación morfológica del toro.

Date: 2020 

Fibra de vidre / Fibra de vidrio / Fibreglass

Size: Tamaño real de un toro a escala 1:1 / Bull real size 1:1