The forms described in this sculpture are supposedly cubist in evocation, hence the definition of the edges of the cubes that describe the horn.  The arrangement of the horn, as well as the fact that there is only one, also seeks to follow a cubist aesthetic in homage to the artist from Malaga, a great bullfighting enthusiast. The block of marble gave me a natural gift of reddish tones on one of the sides, which I respected, as it suggested to me struggle and blood. You can see the marks and signs of the different tools I have used to carve the marble, which I have left visible as a metaphor of the artist’s struggle with the materials. (ENG)

Les formes descrites en aquesta escultura són de pretesa evocació cubista, d’aquí la definició de les arestes als cubs que descriuen la banya. La disposició de la banya, així com el fet que només n’hi hagi una, també b usca seguir una estètica cubista en homenatge a l’artista malagueny, gran aficionat al fet taurí. El bloc de marbre em va obsequiar –de manera natural- amb tons vermellosos en un dels costats, que vaig respectar, ja que em va suggerir lluita i sang. Es poden apreciar les marques i senyals de les diferents eines que he fet servir per tallar el marbre, i que he deixat visibles com a metàfora de la lluita de l’artista amb els materials. (CAT)

Las formas descritas en esta escultura son de pretendida evocación cubista, de aquí la definición de las aristas en los cubos que describen el cuerno.  La disposición del cuerno, así como el hecho que sólo haya uno, también busca seguir una estética cubista en homenaje al artista malagueño, gran aficionado a lo taurino. El bloque de mármol me obsequió –de manera natural- con tonos rojizos en uno de los costados, que respeté, ya que me sugirió lucha y sangre. Se pueden apreciar las marcas y señales de las diferentes herramientas que he usado para tallar el mármol, y que he dejado visibles como metáfora de la lucha del artista con los materiales. (ESP)

                    Talla de marbre / mármol de Calatorao / marble carving               Size: 35x41x57 cm (width x length x height)