Etimologia “. (2016).

“ Etimologia “. (ESP).  “ Etymology “ (ENG).

Homenatge a la branca de la filologia que estudia l’origen dels mots i llur evolució formal i semàntica. (CAT).

Homenaje a la rama de la filologia que estudia el origen de las palabras y su evolución formal y semántica. (ESP).

Tribute to the branch of philology that studies the origin of words and their evolution and formal semantics. (ENG).

Instal.lació / Instalación / Installation.  [190 x 240 x 50 cm]