El piló dels sacrificis”. (2012).

“Pilón de los sacrificios” (ESP).

Representació del sacrifici que cal fer dels barbarismes que malmeten les llengües. Tots hauríem d’ésser multilingües i poder parlar: català, castellà, anglès, francès, alemany…., però escarrassant-nos a parlar i escriure cadascuna d’elles, el més correctament possible.  (CAT).

Representación del sacrificio necesario de los barbarismos que corrompen las lenguas. Todos tendriamos que ser multilingües y poder hablar: catalán, castellano, inglés, francés, alemán….., pero esforzándonos en hablar y escribir cada una de ellas, lo mas correctamente posible. (ESP).

Material: Inoxidable, fusta. [120 x 42 x 42 cm ]