El piló dels sacrificis”. (2012).

“Pilón de los sacrificios” (ESP).

Representació del sacrifici que cal fer dels barbarismes que malmeten les llengües. Tots hauríem d’ésser multilingües i poder parlar: català, castellà, anglès, francès, alemany…., però escarrassant-nos a parlar i escriure cadascuna d’elles, el més correctament possible.  (CAT).

Representación del sacrificio necesario de los barbarismos que corrompen las lenguas. Todos tendriamos que ser multilingües y poder hablar: catalán, castellano, inglés, francés, alemán….., pero esforzándonos en hablar y escribir cada una de ellas, lo mas correctamente posible. (ESP).

Representation of the sacrifice that must be made of the barbarisms that damage languages. Everyone should be multilingual and be able to speak: Catalan, Spanish, English, French, German…, but trying to speak and write each language, as correctly as possible. (ENG)

Material: Inox, fusta. (Inox., madera / stainless steel, wood)  [120 x 42 x 42 cm ]